ΤΑΚΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 46
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19001
ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΑΤΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299068405