ΚΑΜΠΟΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΙΓΑΛΕΩ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19300
ΔΗΜΟΣ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105578138