ΚΑΤΣΙΒΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛΑΙΩΝ 25
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14564
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108074866Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ