ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 39
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10675
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107257470