ΠΡΙΝΕΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΟΔΟΣ: ΕΥΑΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΜΑΔΥΤΟΥ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17236
ΔΗΜΟΣ: ΥΜΗΤΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109767380