ΚΟΝΤΟΕΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106985966