ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106890050