ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 47
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18900
ΔΗΜΟΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104657983