ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19002
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΙΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106647000