ΚΟΥΝΕΝΗΣ  ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 49
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16231
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107643212