ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ

Η Κυτταρολογία ή αλλιώς κυτταρική βιολογία είναι κλάδος της ιατρικής που έχει ως αντικείμενο έρευνας και σπουδής το κύτταρο, την αρχική μονάδα ζωής.