ΚΑΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΟΥΝΙΟΥ 13
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19003
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2299024023Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ