ΜΠΟΙΟΥ  ΣΟΡΙΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18344
ΔΗΜΟΣ: ΜΟΣΧΑΤΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6942479718