ΚΛΕΙΣΣΑΣ  ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 95
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13231
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105026179Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ