ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11143
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102021675