ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ  ΑΝΝΑ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 5Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106837010