ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΙΑΝΤΟΣ 59
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 13122
ΔΗΜΟΣ: ΙΛΙΟΝ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102612400