ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 39Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11633
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107011732Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ