ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 226
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11256
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108642392