ΓΙΑΠΙΣΙΚΟΓΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 141Α
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16121
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107640701