ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ  ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15351
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106031190