ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΠΙΕΡΙΑΣ 3
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15344
ΔΗΜΟΣ: ΓΕΡΑΚΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6947830147