ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102710187