ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: Α. ΠΑΠΟΥΛΑ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12244
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105695541