ΦΡΑΓΚΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 35
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΥΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108061827