ΤΣΟΚΑΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΓΡΑΝΙΚΟΥ 5
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15125
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106107288