ΝΑΝΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΩΝΟΣ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12462
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΙΔΑΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105320663