ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 82
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12462
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΙΔΑΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105324001