ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΡΣΕΝΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106924502