ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106910676