ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 65
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10433
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108252505