ΝΙΑΚΟΣ  ΗΛΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 15
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15121
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΥΚΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106149400