ΦΑΡΡΗ  ΑΓΑΘΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 12131
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105759440