ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15123
ΔΗΜΟΣ: ΦΙΛΟΘΕΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106852783



Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ