ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΙΘΥΝΙΑΣ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14234
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102772821Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ