ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 14-16
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16343
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109937240