ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΧΡΥΣΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19009
ΔΗΜΟΣ: ΡΑΦΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2294022580-1