ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106095990Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ