ΜΑΚΡΗΣ  ΧΑΡΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΔΑΝΩΝ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18451
ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104250644