ΧΑΡΙΑΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11744
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109028919