ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106845302