ΜΠΑΟΥΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 19
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17561
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109813123Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ