ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 107
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17276
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977342438