ΚΑΛΑΙΤΖΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102835281Located in: ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ