ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  EΥΓΕΝΊΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17676
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109563761