ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 92
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14234
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102792696