ΜΟΥΡΟΥΚΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ 73
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18536
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104529799