ΜΗΤΣΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17341
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109733455