ΛΕΠΟΥΡΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΣΠΑΣΙΑΣ 68
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106511269