ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΩΝ 20
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11143
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102524370Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ